D Sınıfı Otobüs Ehliyeti

“D” SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ ALABİLMEK İÇİN;

1. 2918 sayılı Trafik Kanununa göre D sınıfı ehliyet alabilmek için en az 24 yaşını bitirip 25′den gün almak gerekmektedir. D sınıfı ehliyet alabilmek için en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekmektedir.

2. D sınıfı sürücü belgesi Otobüs kullanılabilmektedir.

3. Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

    A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
    1) T.C. kimlik numarası

    2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim   

        durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği

    3) Son üç ayda çekilmiş bir adet biometrik fotoğraf

    4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

    5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmamış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

     6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

     B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

     1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

     2) Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgah izni veya öğrenim vizesi

     3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

     4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

     5) Son üç ay içinde çekilmiş bir adet biometrik fotoğraf,

istenir.

     C) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.


"B" sınıfı Sürücü Belgesine sahip olan adaylar; D sınıfı Sürücü Belgesi (ehliyet)almak isterlerse; bu sınıflara ait sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersine 14 saat devam ederler.

     6). Direksiyon sınavlarında sınav hakkı 4′tür.